top of page
Toplantı

Dünya Tarihi ve Kültürleri

Hafta 1:

• Dünya Tarihinin Büyük Dönemleri: Tarih öncesi çağlardan modern çağa kadar genel bir bakış.

• Antik Medeniyetler: Mısır, Yunan, Roma gibi antik medeniyetlerin tarihçesi ve kültürel mirasları.

Hafta 2:

• Ortaçağ ve Rönesans: Avrupa, Asya ve Afrika'daki gelişmeler.

• Yeni Dünya'nın Keşfi ve Kolonizasyon: Yeni kıtaların keşfi ve etkileri.

Hafta 3:

• Endüstri Devrimi ve Modern Çağ: Endüstriyel ve teknolojik ilerlemelerin toplumlar üzerindeki etkileri.

20.Yüzyılın Dünya Olayları: İki dünya savaşı, soğuk savaş ve küreselleşme.

Hafta 4:

• Kültürlerarası Etkileşimler: Kültürlerin birbirlerine etkileri ve kültürlerarası anlayış.

• Global Perspektifin Önemi: Dünyanın farklı bölgelerinden gelen tarihi ve kültürel mirasların değeri.

Dünya Tarihi ve Kültürleri

4 Gün

Bu eğitim, dünya tarihindeki önemli olayları ve farklı kültürlerin gelişimini kapsar. Katılımcılar, tarihsel olayların bugünkü dünya üzerindeki etkilerini anlarlar. Çeşitli kültürel mirasların ve medeniyetlerin zenginliğini keşfederler. Bu bilgi, global bir perspektif geliştirmelerine ve kültürlerarası anlayışı artırmalarına yardımcı olur.

İletişime geçin

bottom of page