top of page
Toplantı

Davranışsal Ekonomi

1. Gün: Davranışsal Ekonomi Temelleri ve Karar Alma

  • Davranışsal Ekonomiye Giriş: Temel Kavramlar ve İlkeler

  • Karar Alma Psikolojisi: Bilişsel Yanılgılar ve Heuristikler

  • Tüketici Davranışları ve Pazar Dinamikleri

  • Finansal Kararların Davranışsal Temelleri

2. Gün: Stratejik Uygulamalar ve İnovasyon

  • Davranışsal Stratejilerin İş Dünyasına Uygulanması

  • Liderlikte Davranışsal Yaklaşımlar

  • Davranışsal Ekonomi ve İnovasyon

Davranışsal Ekonomi

2 Gün

Yöneticilere karar alma süreçlerini yeniden değerlendirme ve stratejik düşünme becerilerini artırma fırsatı sunar. Müşteri davranışlarından finansal piyasa dinamiklerine kadar davranışsal ekonomi prensiplerini pratikte uygulama becerisi kazandırır. Liderlik, inovasyon ve etik gibi anahtar konuları ele alarak, iş dünyasının karmaşık zorluklarını çözmelerine yardımcı olur.

İletişime geçin

bottom of page