top of page
Toplantı

Değişim Yönetimi

1. Gün: Değişimi Anlama ve Temelleri


• Şirketlerde Değişim ve Anahtar Kavramlar

• Değişimin Temel Aktörleri • Değişimin Teorik Modelleri

• Değişim İhtiyacının Belirlenmesi

• Değişim için Stratejik Planlama

• Değişim Sürecinde Organizasyonel Yapı

• Değişim Sürecinde Sistemlerin Rolü


2. Gün: Değişim Yönetiminin Uygulanması


• Şirketlerde Kültürel Değişim ve Dirençle Başa Çıkma

• Değişim Paydaşlarının Yönetimi

• Değişim Ajanının Rolü ve Önemi

• Değişim Sürecinde Etkili Planlama

• Değişim Sürecinin Uygulanması

• Şirketlerde Değişim Performansının Ölçümü

Değişim Yönetimi

2 Gün

Şirketlerin değişim süreçlerine nasıl adapte olabileceklerine odaklanır. Katılımcılar, yönetici
ve çalışan davranışlarını analiz ederek, değişim yönetimi konusunda kapsamlı bir bakış açısı
kazanır. Şirketlerdeki değişim süreçlerinin nasıl başarıyla yönetilebileceğine ve bu süreçlerin
etkilerine derinlemesine bir bakış sunmayı hedefler.

İletişime geçin

bottom of page