top of page
Toplantı

Finansal Verilere Dayalı Karar Verme

1. Gün: Finansal Verilerin Anlaşılması ve Analizi

  • Finansal Raporlama Temelleri: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akışı

  • Finansal Oran Analizi: Likidite, Karlılık ve Borçlanma Oranları

  • Bütçe Oluşturma ve Finansal Planlama

  • Finansal Trendler ve Piyasa Analizleri

2. Gün: Uygulamalı Finansal Karar Alma

  • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

  • Risk Yönetimi ve Finansal Karar Verme

  • Sermaye Yapısı ve Finansman Stratejileri

  • Vaka Çalışmaları ve Senaryo Bazlı Uygulamalar

Finansal Verilere Dayalı Karar Verme

2 Gün

Katılımcıların finansal verileri anlama, yorumlama ve bu verileri kullanarak bilinçli iş kararları alma becerileri kazanmaları hedeflenir.

İletişime geçin

bottom of page