top of page
Toplantı

Kişisel Marka Yönetimi Eğitimi

1. Gün: Kişisel Markalaşmanın Temelleri

• Marka ve Kişisel Markanın Tanımı

• Kişisel Markalaşma Stratejileri

• Kişisel Markalaşmanın Kuralları

• Marka Kimliği ve İmajı Oluşturma


2. Gün: Kişisel Markanın Geliştirilmesi

• Kişisel İmaj ve Marka Süreci

• Kariyer ve Kişisel Gelişim İle Markayı Güçlendirme

• Karizmatik Beden Dili ve İletişim

• Profesyonel İmaj Yapıcılar ve Kırıcılar

• Marka ve Medya İlişkileri

Kişisel Marka Yönetimi Eğitimi

2 Gün

Profesyonel çalışanların kişisel markalarını etkin bir şekilde yönetmelerini ve iş hayatında doğru etki yaratmalarını hedefler. Katılımcılara, kişisel markalarını oluşturma ve geliştirme, beden dilinin doğru kullanımı, profesyonel duruş ve davranış konularında teorik bilgilerin
yanı sıra pratik uygulamalar da sunar.

İletişime geçin

bottom of page