top of page
Toplantı

Merkez Bankası Verileri ve Makroekonomi

1. Gün: Makroekonomik Göstergelerin Anlaşılması

  • Makroekonomik Teoriler ve Göstergelerin Temelleri

  • Merkez Bankası Verileri ve Ekonomik Politikaların Analizi

  • Enflasyon, Faiz Oranları ve Döviz Kurlarının Yorumlanması

  • İstihdam Verileri ve İşsizlik Oranları: Ekonomik Göstergelerin Okunması

2. Gün: Göstergelerin Pratik Uygulaması ve Analizi

  • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Büyüme Oranlarının Analizi

  • Bütçe Açıkları ve Borç Dinamikleri

  • Ekonomik Trendlerin Belirlenmesi ve Tahmin Yöntemleri

  • Makroekonomik Verilerin İş ve Yatırım Kararlarına Etkisi

Merkez Bankası Verileri ve Makroekonomi

2 Gün

Katılımcılara merkez bankası verilerinden makroekonomik göstergelerin nasıl yorumlanacağı ve bu bilgilerin ekonomik trendleri anlamada nasıl kullanılacağı gösterilir.

İletişime geçin

bottom of page