top of page
Toplantı

Psikoloji ve İnsan Davranışı

Hafta 1:

• Psikolojinin Temelleri: Psikoloji biliminin tarihçesi ve ana yaklaşımları.

• Bilişsel Psikoloji: Algı, öğrenme, hafıza ve düşünme süreçleri.

Hafta 2:

• Sosyal Psikoloji: Grup davranışları, tutumlar, önyargılar ve sosyal etkileşim.

• Kişilik Psikolojisi: Kişilik teorileri ve bireysel farklılıklar.

Hafta 3:

• Anormal Psikoloji ve Terapi Yaklaşımları: Psikolojik bozukluklar ve tedavi yöntemleri.

• Psikoloji ve İş: Organizasyonel psikoloji ve iş yerinde davranış.

Hafta 4:

• Uygulamalı Psikoloji: Günlük hayatta psikolojinin kullanımı.

• Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim: Kendini tanıma, duygusal zeka ve iletişim becerileri.

Psikoloji ve İnsan Davranışı

4 Gün

Bu eğitim, insan psikolojisi ve davranış bilimlerini derinlemesine inceler. Katılımcılar, bireysel ve grup davranışlarının arkasındaki psikolojik dinamikleri anlamayı öğrenirler. Kişisel gelişim ve etkili iletişim becerileri üzerinde çalışırlar. Bu, insanları daha iyi anlamalarını ve etkili liderlik yapmalarını sağlar.

İletişime geçin

bottom of page