top of page
Toplantı

Tasarım Düşüncesi

- Tasarım Düşüncesi Metodolojisinin Temelleri

Bu  oturumda, tasarım düşüncesi yaklaşımının temel prensipleri ve aşamaları  ele alınır. Katılımcılar, empati kurma, problem tanımlama, fikir  üretme, prototipleme ve test etme gibi tasarım düşüncesi sürecinin temel  adımlarını öğrenirler. Bu aşamaların kullanıcı merkezli yenilik  sürecinde nasıl uygulanacağı üzerinde durulur.


 - Empati ve Kullanıcı Araştırması

Bu  oturum, tasarım düşüncesi sürecinin ilk adımı olan empati kurma ve  kullanıcı araştırması üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, kullanıcı  ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamak için çeşitli araştırma  yöntemlerini (gözlem, röportaj, anket) öğrenir ve uygularlar. Ayrıca,  kullanıcı gözlemlerinden nasıl anlamlı içgörüler çıkarılacağı üzerine de çalışılır.


 - Fikir Üretme ve Prototipleme

Bu  oturum, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri prototipleme  süreçlerine odaklanır. Katılımcılar, yaratıcı düşünme tekniklerini ve  fikir üretme yöntemlerini (örneğin, beyin fırtınası, SCAMPER) öğrenir ve  uygularlar. Ayrıca, hızlı prototipleme teknikleri ve prototiplerin  kullanıcılarla nasıl test edileceği üzerine de çalışılır.


- Test Etme ve Geri Bildirim

Son  oturum, prototiplerin test edilmesi ve kullanıcı geri bildirimlerinin  nasıl toplanacağı ve değerlendirileceği üzerine yoğunlaşır.  Katılımcılar, prototipleri gerçek kullanıcılarla test etme ve elde  edilen geri bildirimleri kullanarak tasarımlarını nasıl  iyileştireceklerini öğrenirler. Ayrıca, tasarım düşüncesi sürecinin  sürekli bir iyileştirme döngüsü olduğu ve nasıl iteratif bir yaklaşımla  uygulanması gerektiği üzerine de tartışılır.

Tasarım Düşüncesi

2 Gün

Katılımcılara kullanıcı odaklı yenilikler geliştirmek için tasarım düşüncesi metodolojilerini ve araçlarını anlama ve uygulama becerileri kazandırmayı hedefler. Bu program, yenilikçi ve kullanıcı merkezli çözümler üretmeyi amaçlayan profesyoneller için tasarlanmıştır.

İletişime geçin

bottom of page