top of page
Toplantı

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Hafta 1:

• Bilim Tarihinin Temelleri: Antik çağlardan Ortaçağ'a bilim.

• Rönesans ve Bilimsel Devrim: Kopernik, Galileo, Newton ve bilimsel metot.

Hafta 2:

• Endüstri Devrimi ve Bilimin Rolü: Teknolojik ilerlemeler ve endüstriyel bilim.

• 19. ve 20. Yüzyılın Bilimsel Keşifleri: Atomun keşfinden genetiğe, modern bilimin dönüm noktaları.

Hafta 3:

• Teknolojinin Yükselişi: Bilgisayar çağı ve dijital devrim.

• Bilim, Teknoloji ve Toplum: Teknolojinin toplumsal etkileri ve etik sorunlar.

Hafta 4:

• Çağdaş Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler: Yapay zeka, biyoteknoloji ve sürdürülebilir teknolojiler.

• Geleceğe Bakış: Gelecek teknolojiler ve bilimin insanlığa etkileri.

Bilim ve Teknoloji Tarihi

4 Gün

Bu eğitim, önemli bilimsel keşiflerin ve teknolojik gelişmelerin tarihini kapsar. Katılımcılar, bu buluşların insanlık tarihindeki rolünü ve toplum üzerindeki etkilerini anlarlar. Bilim ve teknolojinin sürekli değişimini ve bu değişimin toplum üzerindeki etkilerini öğrenirler. Bu bilgi, katılımcıların yenilikçi düşünce ve adaptasyon becerilerini geliştirir.

İletişime geçin

bottom of page