top of page
Toplantı

Dijital Pazarlama 2.0: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenme ile Rekabette Öne Geçme

1. Gün:

• Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın Temelleri

• Dijital Analitik Araçlar ve Veriye Dayalı Karar Alma

• Mega-Trendler: Dijital Atıf, Sosyal Dinleme ve Büyük Veri


2. Gün:

• Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Dijital Pazarlamaya Etkisi

• Kapsamlı Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Planı Oluşturma

• Uygulama Atölyesi ve Strateji Geliştirme

Dijital Pazarlama 2.0: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenme ile Rekabette Öne Geçme

2 Gün

İşletmelerin sosyal medya ve dijital pazarlamayı etkin kullanmalarını, dijital analitik araçları anlamalarını ve büyük veri üzerinde incelenebilecek tüketici eğilimlerinden faydalanmalarını hedefler. Yapay zekâ ve makine öğreniminin dijital pazarlamadaki rolünü ve bu teknolojilerin pazarlama stratejilerini nasıl dönüştürdüğünü ele alır. Program sonunda, katılımcılar kendi firmaları için kapsamlı bir sosyal medya ve dijital pazarlama planı oluşturma ve uygulama bilgisi kazanırlar.

İletişime geçin

bottom of page