top of page
Toplantı

Edebiyat ve Klasik Metinler

Hafta 1: Edebiyatın Temelleri ve Klasik Metinlere Giriş 

    • Edebiyatın Tanımı ve Fonksiyonları 

        ◦ Edebiyatın tanımı, edebiyatın birey ve toplum üzerindeki etkileri.

        ◦ Edebiyatın tarihsel gelişimi ve temel edebi akımlar.

    • Klasik Edebiyatın Dönemleri 

        ◦ Antik Yunan ve Latin edebiyatına genel bakış.

        ◦ Orta Çağ ve Rönesans edebiyatının temel özellikleri.

    • Büyük Edebi Eserler ve Yazarlar 

        ◦ "İlyada" ve "Odysseia" (Homeros), "Hamlet" (Shakespeare) gibi eserlerin kısa tanıtımı.

        ◦ Edebiyatın dönemlere göre evrimi ve önemli yazarlar.

    • Edebi Analiz ve Eleştiriye Giriş 

        ◦ Metin analizi ve eleştirel düşünme teknikleri.

        ◦ Bir eserin nasıl eleştirel bir şekilde okunabileceğine dair örnekler.

Hafta 2: Edebi Akımlar ve Felsefi Temeller 

    • Romantizm ve Gerçekçilik 

        ◦ Her iki akımın ana özellikleri, farklılıkları ve temsilcileri.

    • Naturalizm ve Sembolizm

        ◦ İki akımın edebiyattaki yansımaları ve önemli eserler.

    • Modernizm ve Postmodernizm 

        ◦ Her iki akımın kırılma noktaları, özellikleri ve temsil eden eserler.

    • Edebiyat ve Felsefe 

        ◦ Edebi eserlerin felsefi akımlarla ilişkisi ve felsefi yorumlamalar.

Hafta 3: Dünya Edebiyatından Seçkiler ve Tematik İncelemeler 

    • Dünya Edebiyatından Önemli Eserler 

        ◦ Dünyanın farklı bölgelerinden seçilmiş önemli edebi eserler ve yazarları.

        ◦ Eserlerin kültürel ve tarihsel bağlamları.

    • Tematik İncelemeler: Aşk, Savaş, Toplum 

        ◦ Edebiyatın işlediği temel temaların eserler üzerinden incelenmesi.

        ◦ Temaların farklı kültürlerde ve dönemlerde nasıl ele alındığı.

Hafta 4: Metin Analizi ve Eleştirel Düşünme Uygulamaları

    • Metin Analizi Atölyesi 

        ◦ Seçilen bir eserin detaylı analizi.

        ◦ Katılımcıların analiz ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi.

    • Eleştirel Düşünme ve Tartışma

        ◦ Edebi eserlerin toplum ve insan üzerindeki etkileri.

        ◦ Grup tartışmaları ve fikir alışverişleri ile eleştirel düşünme becerilerinin pekiştirilmesi

Edebiyat ve Klasik Metinler

4 Gün

Bu eğitim, dünya edebiyatının klasik eserlerini ve edebi akımları inceler. Katılımcılar, edebi eserlerin dil, kültür ve tarih üzerindeki etkilerini keşfederler. Metin analizi ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler. Edebiyatın insan deneyimini nasıl yansıttığını ve toplum üzerindeki etkisini anlarlar.

İletişime geçin

bottom of page