top of page
Toplantı

İş Hayatında Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri

1. Gün: İletişim ve Çatışma Yönetimi

• İletişimin Tanımı ve Unsurları

• Paradigmaların Farkındalığı ve Benlik Durumları

• Çatışma Olgusu ve İletişim Çatışmaları

• Kurum İçi İletişim Çatışmaları ve Empati

• Çatışma Yönetimi ve Davranışsal Yaklaşımlar

• Öfkenin Fark Edilmesi ve Kontrolü


2. Gün: Müzakere ve Stratejiler

• Müzakere Tanımı ve Süreci

• Müzakereye Hazırlık, Planlama ve Uygulama

• Müzakere Stratejileri ve Taktikleri

• Müzakere Sonuçlandırma ve Anlaşma

• Müzakere Kavramları ve Yaklaşımlar

• İletişim ve İkna Teknikleri

İş Hayatında Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri

2 Gün

Katılımcıları işletme içindeki çatışma oluşumlarının nedenlerini ve kişilik yapılarının iletişim çatışmalarına etkilerini anlamaya yönlendirir. Ayrıca, müzakere ortamlarında başarı için gerekli fiziksel ve davranışsal unsurları detaylandırarak, katılımcıların çatışmaları yönetme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İletişime geçin

bottom of page