top of page
Toplantı

İktisat Tarihi

Hafta 1:

• İktisat Tarihinin Girişi: İktisadi düşüncenin kökenleri ve antik çağ ekonomileri.

• Ortaçağ ve Rönesans Ekonomileri: Feodal sistem, ticaretin yükselişi ve ilk iktisatçılar.

Hafta 2:

• Endüstri Devrimi ve Kapitalizmin Yükselişi: Endüstriyel değişimler ve kapitalist ekonominin doğuşu.

19. Yüzyıl İktisadi Teorileri: Klasik iktisat teorileri ve önemli iktisatçıların katkıları.

Hafta 3:

• 20. Yüzyılın İktisadi Değişimleri: Keynesgil ekonomi, piyasa ekonomileri ve sosyalist ekonomik modeller.

• Soğuk Savaş Dönemi ve Küreselleşme: İki kutuplu dünya düzeni ve küresel ekonomik bütünleşme.

Hafta 4:

• Çağdaş Ekonomik Krizler ve Etkileri: 2008 finansal krizi, ekonomik durgunluk ve iyileşme süreçleri.

• İktisadi Düşüncenin Geleceği: Dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve yeni ekonomik modeller.

İktisat Tarihi

4 Gün

Bu eğitim, iktisadi düşüncelerin ve ekonomik sistemlerin tarih boyunca nasıl geliştiğini anlatır. Katılımcılar, tarihi ekonomik olayları ve bu olayların modern ekonomi üzerindeki etkilerini öğrenirler. İktisadi teorilerin zaman içindeki evrimini ve önemli iktisatçıların katkılarını incelerler. Bu bilgi, ekonomik olayları tarihsel bir perspektiften değerlendirmelerine olanak tanır.

İletişime geçin

bottom of page