top of page
Toplantı

Küresel İş Ortamı ve Rekabette Liderlik

1. Gün: Küresel Piyasalarda Liderlik

  • Küresel Ekonomi ve İş Dünyasının Anlaşılması

  • Jeopolitik Dinamikler ve Uluslararası İlişkiler

  • Kültürel Farkındalık ve Küresel Ekiplerin Yönetimi

  • Küresel Pazarda Rekabetçi Stratejiler

2. Gün: Stratejik Liderlik ve Uygulama

  • Küresel Risk Yönetimi ve Kriz Liderliği

  • İnovasyon ve Küresel Pazarlarda Büyüme

  • Küresel Perspektiften Sürdürülebilirlik ve Etik Liderlik

  • Stratejik Ağ Oluşturma ve Küresel İşbirlikleri

Küresel İş Ortamı ve Rekabette Liderlik

2 Gün

Liderlerin küresel iş ortamının dinamiklerini kavramaları ve rekabetçi pazarlarda stratejik bir avantaj elde etmek için gerekli liderlik becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

İletişime geçin

bottom of page