top of page
Toplantı

Sanat Tarihi ve Estetik

Hafta 1:

• Sanatın Kökenleri: Mağara resimlerinden Antik Yunan ve Roma sanatına.

• Ortaçağ ve Rönesans Sanatı: Dini sanatın evrimi ve Rönesans'ın estetiği.

Hafta 2:

• Barok ve Rokoko: Dramatik ifadeler ve zengin detaylar.

19. Yüzyıl Sanat Akımları: Romantizm, Realizm, Empresyonizm ve Post-Empresyonizm.

Hafta 3:

• Modern Sanatın Yükselişi: Kübizm, Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm.

• Sanat ve Toplum: Savaşlar, sanayileşme ve sosyal değişimlerin sanat üzerindeki etkileri.

Hafta 4:

• Çağdaş Sanat ve Postmodernizm: Sanatın sınırlarını zorlayan yeni yaklaşımlar.

• Sanatın Geleceği: Teknolojinin sanata etkisi ve dijital sanat akımları.

Sanat Tarihi ve Estetik

4 Gün

Bu eğitim, sanatın tarih boyunca nasıl evrildiğini ve farklı sanat akımlarını ele alır. Katılımcılar, estetik teorileri ve sanatın toplumsal ve kültürel etkilerini öğrenirler. Sanatın insan deneyimi ve ifade biçimleri üzerindeki rolünü anlamaya çalışırlar. Bu, onların yaratıcılık ve estetik değerlendirme becerilerini geliştirir.

İletişime geçin

bottom of page