top of page
Toplantı

Sosyolojik Bakış

Hafta 1:

• Sosyolojinin Temelleri: Sosyoloji nedir, temel kavramları ve tarihçesi.

• Klasik Sosyoloji Teorileri: Marx, Weber, Durkheim gibi sosyologların temel teorileri.

Hafta 2:

• Modern Sosyolojik Yaklaşımlar: Yapısalcılık, işlevselcilik, sembolik etkileşimcilik, vd.

• Toplumsal Yapılar ve Toplumsal Eşitsizlik: Toplumsal tabakalaşma, sınıf sistemleri ve sosyal hareketlilik.

Hafta 3:

• Toplumsal Değişim ve Gelişim: Toplumsal değişim teorileri ve toplumların evrimi.

• Kültürel Farklılıklar ve Sosyal Etkileşimler: Kültürel çeşitlilik ve sosyal dinamikler.

Hafta 4:

• Toplumsal Sorunlar ve Çözümleri: Günümüzün sosyal sorunları ve potansiyel çözüm yolları.

• Sosyoloji ve Liderlik: Toplumsal bilginin yöneticilik becerilerine etkisi.

Sosyolojik Bakış

4 Gün

Bu eğitim, sosyolojik teorileri, toplumsal yapıları ve sosyal değişimi inceler. Katılımcılar, toplumun işleyişini ve bireyler arası ilişkileri daha iyi anlamayı öğrenirler. Toplumsal sorunlara yönelik farkındalıklarını artırır ve çözüm yolları geliştirme becerilerini kazanırlar. Bu bilgiler, yöneticilerin insan davranışlarını ve toplumsal dinamikleri daha iyi kavramalarını sağlar.

İletişime geçin

bottom of page