top of page
Toplantı

Yenilikçilik ve Ezber Bozma

1. Gün: Yenilikçi Düşünceye Giriş

  • Yenilikçi Düşünme: Temel Kavramlar ve Prensip

  • Yaratıcılığı Teşvik Eden Düşünce Yapıları

  • Fikir Üretme Teknikleri: Beyin Fırtınası ve Ötesi

  • Dış Çerçeveden Bakış: Farklı Sektörlerden Öğrenmek

2. Gün: Stratejik Yenilikçilik Uygulamaları

  • Alışılmışın Dışında Strateji Oluşturma

  • Risk Almayı Yönetme ve Hata Korkusunu Aşma

  • İnovasyonun Uygulanması: Fikirden Uygulamaya

Yenilikçilik ve Ezber Bozma

2 Gün

Katılımcıların yenilikçi düşünme ve alışılmışın ötesinde stratejiler geliştirme konusunda temel beceriler kazanmaları hedeflenir.

İletişime geçin

bottom of page