top of page
Toplantı

Bağlanma Teorisi ile Kendini Tanıma ve İlişkilerin Analizi

• Bağlanma Teorisi ve Temel Kavramlar

• Bağlanma Stilleri ve Kişilik Üzerindeki Etkileri

• Bağlanma Teoris’nde Önemli Psikiyatristler ve Teorileri (John Bowlby, Mary Ainsworth vb.)

• İç Dünya Analizi ve Kendini Tanıma

• Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Dinamikleri

• Bağlanma Teorisi ile İlişkisel İletişim

• Sağlıklı ve Etkili İlişkiler Kurma

• Özgüven Geliştirme ve Kişisel Gelişim Stratejileri

Bağlanma Teorisi ile Kendini Tanıma ve İlişkilerin Analizi

1 Gün

Bağlanma Teorisi temelinde bireylerin kendilerini ve kişilerarası ilişkilerini derinlemesine anlamalarını hedefler. Katılımcıların kendi iç dünyalarını bilinçli bir şekilde analiz etmelerini
ve bu analizlerle sağlıklı, etkili ve özgüvenli bir birey olma yolunda adımlar atmalarını amaçlar.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page