top of page
Toplantı

Liderlik, Sosyal Etki ve Geri Bildirim

1. Gün: Yönetim ve Liderlik

• Kurum İçi İletişim ve Temelleri

• İnsanları Anlama ve Tanıma

• Liderlik Özellikleri ve Yaklaşımları

• Liderlik ve İletişim Yönetimi

• Liderlik ve Sosyal Etki


2. Gün: Geri Bildirim ve Etkileşim

• Geri Bildirim Nedir ve Önemi

• Geri Bildirimin İncelikleri ve Araçları

• Davranış Modellerine Geri Bildirim Verme

• Geri Bildirim Süreci ve Çeşitleri

• Çalışanlarla Mutabakat Sağlama

Liderlik, Sosyal Etki ve Geri Bildirim

2 Gün

Şirket yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeye ve ekiplerini etkili bir şekilde
yönlendirmeye odaklanır. Yöneticilerin, geri bildirim alma ve verme konusundaki
yetkinliklerini artırarak, hem kendilerinin hem de ekiplerinin performansını iyileştirmeyi hedefler. Eğitim, profesyonel yaşamda ve günlük yaşamda liderlik, sosyal etki yaratma ve etkili geri bildirim verme konularında farkındalık ve beceri geliştirmeyi amaçlar.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page