top of page
Toplantı

Çok Kutuplu Dünyada Küresel İş Ortamı

1. Gün: Çok Kutuplu Dünyaya Giriş

  • Küresel Güçler ve Stratejiler

  • Ticaret ve Pazar Trendlerinde Yeni Düzen

2. Gün: Vaka Çalışması Simülasyonları

  • Stratejik Karar Alma ve Risk Yönetimi

  • Küresel İş Ortamında İnovasyon ve Uyum

Çok Kutuplu Dünyada Küresel İş Ortamı

2 Gün

Katılımcılara çok kutuplu bir dünyanın karmaşık ekonomik ve siyasi yapısını anlama imkanı sunar. Global iş dünyasındaki güncel değişimlere uyum sağlama ve bu yeni düzende stratejik kararlar alma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar, birden fazla güç merkezinin etkileşimini ve bu durumun global iş dünyası üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyeceklerler.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page