top of page

Yayınlar

Değişim Yönetimi Sunumu

Kurumsal dünyanın vazgeçilmez paradigması değişim. Yeni teknolojiler, yeni iş yapma biçimleri ve doğal olarak inovasyon, sürekli değişimi ve gelişimi gerekli kılıyor. Kurumunuzda değişime olan direnci minimuma indirebilmek için bu şablonun yararlı olacağı inancını yaşıyoruz.

India’s Inclusion in the JP Morgan GBI-EM Indices : A Path to Eden or Just Another Sin?

Bu ortak makalelerinde Güney Düzçay ve T. Sabri Öncü, yerel tahvil piyasasını yabancı portföy yatırımcılarına açmayı düşünen Hindistan'a Türkiye deneyimlerinden faydalanarak politika önerileri sunuyorlar.

Yenilikçi Kurum Kimliğinin Kazanımı ve Pekiştirilmesi İçin Unsurlar

Bu içerik, bir kurumun inovasyon sistemi kurgularken dikkat etmesi gereken ana etmenleri ve başarı kriterlerini ortaya koymaktadır.

Intangible Capital and Inequality - Makale Kısa Sunum

Sabri Öncü ve Oktay Özden bu ortak makalelerinde, ABD'nin mali olmayan şirketlerinin bilançolarında maddi olmayan sermayenin artışının giderek derinleşen toplumsal servet eşitsizliği ile olan ilişkisini incelemektedirler.

The Age of Revenge Imperialist Strategies in the 21st Century

Ahmet Öncü'nün çalışması, ABD'nin hegemonik rolünün azalmasıyla birlikte Çin, Hindistan, İran, Rusya ve Türkiye'nin imparatorluk miraslarını canlandırma çabalarını ve bu sürecin uluslararası düzende yarattığı yeni güç dengelerini inceliyor.

Kanada İnovasyon Rehberi

Bu içerik, inovasyon projelerini hayata geçirebilmek için fikirden, ürüne, hizmete ve sürece dair adımların tümüne sistematik bir bakış sağlar. Dünyada Aşamalı Kapı veya Stage Gate olarak bilinen bir yöntemdir. Hataların, aksaklıkların önlenmesi için son derece titiz bir çalışmanın yapılmasın sağlar.

The Calling of Regeneration: Decoupling Innovation from Creative Destruction

Ahmet Öncü'nün çalışması, sosyoloji, ekonomi, felsefe ve etik kavşağında yer alıyor ve küresel zorluklar karşısında toplumun karşı karşıya olduğu acil seçimleri aydınlatıyor. Yoksulluk ve yanlış bilgilendirme gibi sorunları ele alırken, "yenilenme için inovasyon"un ütopik vaadini, küresel silahlanma yarışı ile temsil edilen "yıkıcı inovasyon"un daha karanlık gerçekliğiyle karşılaştırıyor

Toplu Eylem Kiti

Bir sorunun çözümüne veya değerlendirilmemiş bir potansiyelden katma değer yaratmaya dönük olarak kurgulanmış bir çalışmadır. Ortak akla ulaşmak için katılımcı bir anlayışla nasıl bir yönetim sergilenmesi gerektiğini basit adımlarla ifade etmektedir.

İletişime geçin

bottom of page