top of page
Screenshot 2023-11-21 at 23.19_edited.jpg

Gökşin Bakır

Bulut Bilişim

Gökşin Bakır, otuz yılı aşkın süresini küresel teknoloji sektöründe yenilikçi ve etkili bir lider olarak geçirmiş, bu alanda derin bilgi birikimi kazanmış saygın bir uzmandır. Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Azure Çözümleri Direktörü olarak görev yaparken, 76 ülkeyi kapsayan önemli dönüşümleri başarıyla yönetmiştir. Türkiye'de bir üretim yazılım şirketinin başında iken sektörde yenilikçi adımlar atmış, bu rolüyle tanınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiş, bulut bilişim, Büyük Veri ve Makine Zekâsı alanlarındaki tutkusunu ve bilgisini öğrencilerle paylaşarak akademik ve profesyonel dünyada iz bırakmıştır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

Enis Erkel

Uluslararası İş ve Ticaret

Enis Erkel, yirmi yıl boyunca Asya ve Avrupa'da uluslararası iş ve satış alanlarında liderlik yaparak sektörde iz bırakmıştır. ICT sektöründe Ar-Ge ve yenilikler konusundaki derin bilgisiyle tanınan Erkel, Kore'deki başarılı bir Ortak Girişim şirketinin kurucu yöneticiliğini üstlenmiştir. İstanbul'da önde gelen bir teknoloji hızlandırıcısının arkasındaki isim olan Erkel, girişimcilere ve KOBİ'lere mentorluk ve koçluk yapmıştır. 1999 yılında Nortel'den aldığı en yüksek liderlik ödülü, onun sektördeki başarılarını ve liderlik yeteneğini vurgulamaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg
1665403889_2015b658e9f8455aa2cd_edited.png

Melek Eyigünlü

Etik Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve Sidney Macquarie Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme alanında da lisansüstü diplomalarına sahiptir. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Düşünceler programında tamamlayan Eyigünlü, hayırseverliğin etiği üzerine doktora tez çalışması yapmıştır.


Eyigünlü, 2006 ile 2018 arasında İngiltere ve Avusturya'da yerleşik bulunan küresel şirketlerde uluslararası ticaret yöneticisi olarak görevler yaptı. 2018 yılından bugüne üniversitelerde dersler vermekte ve profesyonel yaşama serbest danışan olarak katkı sağlamaktadır. 2019-2023 arasında dış politika analizleri konusunda milletvekilliği danışmanlığı da yapmış olan Eyigünlü’nün akademik ve iş tecrübeleri alanlarında çeşitli yayınları ve ödülleri bulunmaktadır. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Eyigünlü, sosyal sorumluluk projeleri yürüterek eğitimde fırsat eşitliği için çalışmaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Hüseyin Güler

Teknoloji ve Yenilikçilik

Marmara ve Uludağ Üniversitelerinden sırasıyla Endüstri Mühendisliği ve MBA diploması, ardından ODTÜ'den inovasyon ağları üzerine doktora derecesiyle donanımlı bir profesyoneldir. GSM, otomotiv ve ahşap bazlı kompozit endüstrileri gibi alanlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip Guler, TÜBİTAK'ta 9 yıl boyunca inovatif şirket ve girişimcilere yönelik politikalar geliştirmiştir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevinin ardından Kastamonu Entegre'de üst düzey yöneticilik yaparak "İnovasyon için Süpermen'e değil, Voltron'a ihtiyaç vardır" mottosuyla ödüllü inovasyon dönüşümleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 2006-2021 yılları arasında OECD, Avrupa Komisyonu ve BM'nin çeşitli inovasyon ve sektörel çalışma gruplarında aktif roller üstlenmiştir.

1670401283_57db63688d95c1950e4a_edited_edited.jpg
michael-hudson_edited.jpg

Michael Hudson

Küresel Finans

Michael Hudson, Uzun Vadeli Ekonomik Trendlerin İncelenmesi Enstitüsü'nün (ISLET) Başkanı, Wall Street Finansal Analisti ve Missouri Üniversitesi, Kansas City Ekonomi bölümünde Seçkin Araştırma Profesörüdür. Süper-Emperyalizm: Amerikan İmparatorluğunun Ekonomik Stratejisi, Borçlarını Bağışla, J Harfi Çöp Ekonomi İçindir gibi eserlerin yazarı olan dünyaca meşhur ABD’li iktisatçıdır. ISLET, gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası finans, milli gelir ve bilanço muhasebesi konularında araştırmalar yapmakta, aynı zamanda antik Yakın Doğu'nun ekonomik tarihine odaklanmaktadır. Hudson, finans ve vergi hukuku konularında Çin, İzlanda ve Letonya gibi ülkelerin hükümetlerine ekonomik danışmanlık yapmakta ve birçok ülkede konferanslara katılmaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
PBXO2M4Q65ESTJDEQUQROCCUH4_edited.jpg

Deborah Hurst

Liderlik ve Kurumsal Kültür

Deborah Hurst, Kanadalı bir akademisyen ve araştırmacı olup, Athabasca Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Çalışma ve Organizasyon Çalışmaları Profesörü ve eski Dekanıdır. Araştırmalarında liderlik, değişim, bilgi yaratımı ve aktarımı gibi çok yönlü konuları inceleyen Hurst, başarı için gerekli kültürel koşulların oluşturulması konusunda da derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Kültür, başarı ve ilerleme arasındaki etkileşimi anlama konusundaki kararlılığı, kurumlara ve bireylere motive edici değerli içgörüler kazandırmıştır. İşletme Fakültesi Dekanı olarak Hurst'ün katkısı, yenilikçilik ve dönüştürücü liderlik ile iç içe geçmiştir.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

Selen İnal

Enerji Geçişi ve Yeşil Dönüşüm

Selen İnal, enerji sektöründe yirmi yıllık zengin bir geçmişe sahip olup, doğal gaz, hidroelektrik, güneş, rüzgar ve biyogaz alanlarında toplam 2200 MW kapasiteli enerji santrali yatırımlarına öncülük etmiştir. Enerji çözümleri, elektrik ticareti, piyasa dinamikleri, mühendislik, yatırımcı ilişkileri ve proje finansmanı gibi alanlarda çok yönlü bir uzmanlık sergileyen İnal, yeşil geçiş, yatırımlar ve ESG konularında etkili bir figürdür. İnal, yenilikçi piyasalarda öncü rol alarak iş modellerini şekillendirmiş, ileri teknolojileri tanıtmış ve karbon salınımının azaltılması, elektrifikasyon, dijitalleşme, e-hareketlilik, dağıtık üretim ve enerji depolama gibi dönüştürücü trendleri takip etmiştir. 2009'dan bu yana girişimcilik ekosisteminde mentor, eğitmen, jüri üyesi ve danışman olarak aktif roller üstlenen İnal, BM Genel Sekreteri himayesinde kurulan Karbon Nötralliği için Mühendisler Konseyi'ne (CEET) davet edilmiştir ve bu konseyde, 2050 yılına kadar karbon nötralliği hedefine ulaşma ve yüzyıl ortasına kadar kapsamlı karbon salınımı azalımı yollarına katkıda bulunma görevini üstlenmiştir.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
613b0633a1bdc29d71cc1c2e_selin inal_edited.jpg
302_edited.jpg

Selçuk Karaata

İnovasyon ve AR-GE

Selçuk Karaata, makina mühendisliği lisans eğitimini takiben işletme, finans ve inovasyon yönetimi alanlarında, İsveç'teki Linköping Universitat'tan New York University'ye kadar çeşitli uluslararası kurumlarda lisansüstü çalışmalar yapmıştır. 1991'den itibaren kurumsal sistem içinde önemli roller üstlenen Karaata, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de 15 yıl boyunca kurumsal bankacılık, genel sekreter yardımcılığı ve CEO Ofisi yöneticiliği yapmış, ardından Sabancı Üniversitesi'nde Rekabet Forumu, Ulusal İnovasyon ve Nanoteknoloji Girişimleri'nde koordinasyon görevlerini üstlenmiştir. Yaşar Üniversitesi'nde Ar-Ge merkezi, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezinin kuruluşunda öncü rol oynamıştır. Uzmanlık alanları arasında inovasyon yönetimi, uzgörü (foresight) çalışmaları ve dijitalleşme bulunan Karaata, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP ve Avrupa Birliği uzman havuzunda yer almaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Hande Karadağ

Strateji Ve Liderlik

Hande Karadağ, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Doçent olarak görev yapmakta ve YÜSEM - Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi'nin Direktörü olarak hizmet vermektedir. Marmara Üniversitesi'nden lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine sahip olan Karadağ, Yeditepe Üniversitesi ve Isenberg İşletme Okulu'ndan stratejik yönetim alanında doktora derecesi almıştır. Profesyonel kariyerine Yapı ve Kredi Bankası'nda portföy yöneticisi olarak başlayan Karadağ, 19 yıl süresince Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding gibi yerli ve yabancı birçok şirket ve grubun portföylerini yönetmiştir. Doktora derecesini tamamladıktan sonra özel sektördeki kariyerini sonlandıran Karadağ, Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulu'nda iki yıl süreyle misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
showimage_edited.jpg
SelcukKaraataBio
1669122075_0a78e11c24acdcce2d44_edited.png
1669122075_0a78e11c24acdcce2d44_edited.png

Kağan Karamanoğlu

Yönetim Danışmanlığı ve Strateji

Kağan Karamanoğlu, 1999 yılında İngiltere’de Kent Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Yönetim Bilimi üzerine lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Londra Ekonomi Okulu'nda Yönetim Bilimi üzerine yüksek lisans derecesini aldı.

Yüksek lisansını takiben 2001-2010 yılları arasında Londra ve Münih ofislerinde Booz Allen Hamilton/Booz & Company'de Yönetim Danışmanı olarak çalıştı ve yirmi ülkede otuzdan fazla projede yer aldı.

2010-2018 yılları arasında Türk Telekom Grubu bünyesinde Kurumsal Strateji, İş Planlama, Yeni Ürün ve Hizmetler ile Uluslararası Operasyonlar gibi çeşitli direktörlük pozisyonlarında bulundu. Bu süre zarfında Almanya ve Belçika'da Türk Telekom Mobil'in Yönetici Direktörlüğünü yaptı.

2018 Booz & Company’ye geri dönerek Türkiye Yönetici Direktörü olarak Avrupa Strateji ve Liderlik ekibinde görevine başladı. 

Uzmanlıkları arasında büyük şirketlerin sürdürülebilir büyüme sağlamalarına, yeni pazarlara girmelerine ve operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak yer almaktadır.

Birçok düşünce liderliği çalışması bulunan Kağan'ın yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.strategyand.pwc.com/tr/tr/medya.html

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

Şirin Gizem Köse

Pazarlama, Tüketici Davranışları ve Müşteri Deneyimi

Şirin Gizem Köse, çok disiplinli bir akademik geçmişe sahip yetkin bir bilim insanıdır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Köse, Galatasaray Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama alanında alarak akademik kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Şu anda MEF Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Pazarlama alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapan Köse, sürdürülebilirlik, gıda pazarlaması ve tüketici davranışları üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konularda akademi ile gerçek dünya uygulamalarını birleştiren çalışmalar yayınlamaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
1638354651-img-4210-jpg_edited.png
Vedat_Kunt-2_20221020090844_edited.png

Vedat Kunt

Strateji ve Markalaşma

Vedat Kunt, 30 yılı aşkın süredir sektörde Stratejik Yönetim, İhracat, Satış ve Pazarlama, Marka Yönetimi, Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme gibi üst düzey rollerde görev almıştır. Kunt, Küme Gelişimi, Girişimcilik ve Bölgesel Büyüme odaklı çeşitli ulusal ve global girişimlere aktif katkılarda bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kunt, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Kunt, aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Stratejik Yönetim ve Uluslararası İşletme Yönetimi dersleri veren misafir öğretim görevlisi olup, BM Endüstriyel Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından Pakistan'da AB finansmanıyla yürütülen PAIDAR projesi kapsamında Küme ve İş Geliştirme Eğitim Programı'na katılmıştır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ross Mitchell

Sürdürülebilir Çevre Çözümleri ve Strateji

Ross Mitchell, Hollanda merkezli Shell International'da Küresel Sağlık, Güvenlik, Emniyet ve Çevre (HSSE) Yöneticisi ve Doğaya Dayalı Çözümler (NBS) bölümü lideri olarak görev almış, Shell'in NBS girişimlerinin sürdürülebilir ve güvenli gelişimini denetleyerek yüksek kaliteli karbon kredileri üretmeye odaklanmıştır. Doğal kaynak yönetimiyle ilgili saha çalışmaları sayesinde Asya, Afrika, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'nın çıplak doğanın hüküm sürdüğü çeşitli bölgelerine seyahat etmiş, bu deneyimlerini geniş bir perspektifle zenginleştirmiştir. Mitchell, çevre bilimi ile sosyal bilimler arasındaki köprüler kuran 30'dan fazla akademik yayına katkıda bulunmuştur.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Ross-Mitchell-5_edited.png
1669122075_0a78e11c24acdcce2d44_edited.png
Untitled design_edited.jpg

Ahmet Öncü

Küresel Siyasal İktisat

Ahmet Öncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra, Alberta Üniversitesi'nde ekonomi üzerine ikinci bir yüksek lisans yapmış ve aynı üniversiteden Sosyoloji alanında doktora derecesini elde etmiştir. Akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak başlamış, Sabancı Üniversitesi'ne kuruluş aşamasında 1998 yılında katılmış ve burada Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin gelişimine katkıda bulunmuştur. Sabancı Üniversitesi'nde 25 yıl boyunca öğretim üyeliği yapan Öncü, 2021 yılında emekliye ayrılmış ve aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi bünyesine geçmiştir. 2021-2023 yılları arasında Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Dekanlığı görevini yürütmüştür. Kariyerine 2023 yılında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Öncü Akademi'yi kurarak devam etmiştir. Halen Öncü Akademi'nin kurucu yöneticisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Öncü, saygın akademik dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi yayınlanmış bir akademisyen olmasının yanı sıra, gazetelere, popüler dergilere ve çeşitli elektronik platformlara katkıda bulunan bir düşünce insanıdır. Sosyoloji ve Siyasal İktisat’a yaptığı uluslararası katkılardan dolayı alanın önde gelen uluslararası dergilerinden olan Sociology Lens’in yayın kuruluna davet edilmiştir. İş çevreleriyle de bağını koparmamış olan Öncü,  Sabancı Üniversitesi’nde görev yaptığı süre boyunca, Yönetici Geliştirme Birimi'nde  birçok şirket yöneticisi ve çalışanına  eğitimler vermiştir. Özellikle "Küresel İş Ortamı" ve "Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu" dersleri, kendisinin markalaşmış eğitim programları arasında öne çıkmıştır. Ayrıca, kamusal alana eğitimci ve araştırmacı kimliğiyle yaptığı gönüllü katkılarıyla da tanınan bir isimdir.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

T. Sabri Öncü

Ekonomi ve Finans

T. Sabri Öncü, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği lisansı ve 1986 yılında Matematik lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitede 1984-1986 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra Alberta Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 1989'da yüksek lisans ve 1992'de Uygulamalı Matematik alanında doktora derecelerini almış, 1990 yılında Alberta Üniversitesi tarafından Kanada'nın en prestijli ödülü olan "Killiam Memorial Bursu"na layık görülmüştür. Son olarak, 2006 yılında Stanford Üniversitesi'nden İşletme Araştırmaları Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. Drezdner-RCM Global Yatırımcılarında Niceliksel Sabit Gelir Araştırmaları Direktörü, Hindistan Merkez Bankası (RBI) Bünyesinde Gelişmiş Finans Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi'nde (CAFRAL) Araştırma Başkanı ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCTAD) Kıdemli Ekonomist olarak görev yapmıştır. Öncü, saygın akademik dergiler, günlük gazeteler, aktüel dergiler ve dijital platformlarda çok sayıda makaleye imza atmış ve New York, Donau, Bilkent, Sabancı, Kadir Has ve Kültür Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans (MBA) ve doktora seviyelerinde finans ve ekonomi konularında dersler vermiştir.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
PHOTO-2023-08-01-10-38-52_edited.jpg
Mesut-Oeztirak_edited.png

Mesut Öztırak

İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, Yönetim ve Organizasyon

Mesut Öztırak, profesyonel iş yaşamına İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Eğitim Uzmanı olarak başladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi'nde Eğitim Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Eğitim İhtiyaç Analizi, Eğitim Tasarımı, Planlama ve Organizasyon konusunda aktif olarak görev almış olup özellikle şirketlere Eğiticinin Eğitimi, Mentorluk, Liderlik ve Yöneticilik, Değişimi Anlama ve Değişim Yönetimi alanlarında projeler gerçekleştirip yürütmüştür. Proje gerçekleştiridiği şirketlerden bazıları; Türk Telekom Liderler Okulu, Türk Telekom Assist Group, Perfetti Van Melle Yönetici Geliştirme Programı, Koton, TEB, Samsung, Marketing School, Arvato Liderlik Gelişim Programıdır.


Öztırak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Havacılık Yönetimi lisans, İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans ve İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme doktorasına sahiptir. İş dünyasına ait bilgi birikimi paylaşmak ve artırmak amaçlı kariyerine üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında dersler, kamu, sanayi odaları ve özel
kurumlara eğitimler vererek ve danışmanlık yaparak devam etmektedir.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Mehmet-Uner-photo-840x1006_edited.png
Mehmet-Uner-photo-840x1006_edited.png

Mehmet Üner

Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim

Mehmet Üner, teknik, satış, pazarlama ve yönetim rollerini içeren 20 yılı aşkın çeşitli IT deneyimleriyle işletmelere güç katmaktadır. Şu anda Microsoft EMEA'da Çözüm Stratejisi Yöneticisi olarak görev yapan Üner, Güvenlik için ISD Stratejisi'ni liderlik ederken stratejik planlama, talep oluşturma ve kampanya yürütme faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha önce Microsoft MEA'da Azure, Modern İş Yeri & Güvenlik için Modernizasyon & Dönüşüm Stratejilerini yönetmiş ve Bulut Altyapısına liderlik etmiştir. Teknik satış, pazarlama ve güvenlik alanlarında deneyimli olan Üner, CSA Türkiye'nin kurucu ortaklarından biri olup, mentorluk yaparak ve girişimleri destekleyerek bilgi paylaşımında aktif rol almaktadır.

Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

Yılmaz Yıldırım

Girişimcilik, Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik

Yılmaz Yıldırım, ImpaVest'in yönetici ortağı olarak, enerji ve kaynak yoğun sektörlerde maliyetleri düşürmek ve sosyal ve çevresel faydaları artırmak üzere özel projeler geliştirip hayata geçiren bir liderdir. Westminster Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında başlayan akademik yolculuğuna, Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans ve Ekonomi yüksek lisansı ile devam etmiştir. Yıldırım, bilgi birikimini ve stratejik vizyonunu, ImpaVest bünyesinde, şirketin hedefleri ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte ve bu alanda yeni ufuklar açmaktadır.

Screenshot 2023-12-02 at 21_edited.jpg
WhatsApp Image 2023-12-03 at 13.35_edited.jpg

Stephen Moroz

Kurumsal Satış ve Yetenek Yönetimi

Stephen Moroz, New York'taki Hofstra Üniversitesi'nden işletme lisans diplomasına ve Albany State University of New York'tan yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Kendi danışmanlık şirketini kurmadan önce, 30 yılı aşkın süredir kariyer danışmanlığı, yetenek yönetimi ve kurumsal satış konularında deneyim kazanmıştır. Stephen'ın uluslararası kariyeri Amerika, Paraguay, Polonya, Romanya ve şu anda Türkiye'yi kapsamaktadır ve iki kitabın yazarıdır: 'Neden Buradayız' ve Tufan Karaca ile birlikte yazdığı 'Career Management in a Disrupted World'. Tüm eğitimleri Türkçe veya İngilizce olarak gerçekleşmektedir. Lisansüstü programlarda ders vermenin yanı sıra, kamu kurumlarına, sanayi odalarına ve özel kurumlara eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Stephen Eğitmel
Screenshot 2023-11-21 at 23.27_edited.jpg

Osman Akın

Dijital Pazarlama - Sosyal Medya

Lorent Research Laboratory ve Kaspersky Türkiye tarafından 2020’nin en iyi sosyal medya yöneticisi seçildi. Başta Datça Belediyesi hesapları olmak üzere çeşitli kişi ve kurumların sosyal medya yöneticisidir. Konuya teorik ve pratik olarak en hakim kişilerden biridir. Kurumunu ve danışmanlık verdiği kişi ve kurumları defalarca başta Twitter ve Instagram olmak üzere ülke gündemine soktu, gazetelere manşet yaptı, ana haber bültenlerine çıkardı. Grafiker, videographer, animatör, metin yazarı değil. Bunların hepsini yapabilen ve üstüne kriz yönetebilen, gündem yaratabilen, sağlam etkileşim alabilen, sürekli gündemi takip eden ve kendini yenileyen bir Sosyal Medya Yöneticisi'dir.

WhatsApp Image 2024-01-15 at 20.16_edited.png
IMG-20240129-WA0000(1)_edited_edited.png
IMG-20240129-WA0000(1)_edited_edited.png

Burçak Vatansever Durmaz 

Lisans eğitimini İşletme alanında University of Portsmouth’ta tamamlamıştır.  Yine Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme alanında ve çift ana dal olarak Sahne Sanatları Yönetimi'nde tamamlamıştır, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans ve İşletme alanında doktora derecesini almıştır. Yüksek Lisans tezini “Yükseköğretim Kurumlarında Kadın Yöneticilerin Karşılaştığı Sorunlar” olarak tamamlamış olup  Doktora tezi “Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Kimlik ve İletişim İklimi ile İlişkili İşveren Markası Algısı”dır. Aralık 2017'de yardımcı doçent unvanını; Şubat 2022 de ise Doçent ünvanını almıştır.  Yaklaşık 23 yıldır Bahçeşehir Üniversitesinde farklı alanlarda idari ve akademik görevlerini sürdürmektedir. EMCC Türkiye bünyesinde “potansiyelini keşfet” çalışma grubunun da bir üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları özellikle KOBİlerde stratejik yönetim ve liderlik, insan kaynakları uygulamaları, örgütsel davranış, yetenek yönetimi, iletişim, işveren markası ve sürdürülebilirlik olup bu alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

bottom of page