top of page
Toplantı

Dijital Dönüşümde Liderlik

1. Gün: Dijital Çağda Liderlik Temelleri

  • Dijital Çağda Liderlik: Kavramlar ve Yaklaşımlar

  • Dijital Teknolojiler ve İş Dünyasındaki Etkileri

  • Dijital Zekâ: Liderler için Temel Beceriler

  • Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Yönetimi

2. Gün: Dijital Dönüşümde Uygulamalı Liderlik

  • Veri Yönetimi ve Analitik Karar Alma

  • İnovasyon ve Dijital Yenilikçilik

  • Ekip Yönetiminde Dijital Araçların Kullanımı

  • Dijital Kriz Yönetimi ve Risk Değerlendirme

Dijital Dönüşümde Liderlik

2 Gün

Liderlerin dijital çağın getirdiği zorluklara uyum sağlama ve dijital dönüşümü stratejik olarak yönetme yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page