top of page
Toplantı

Dijital Girişimcilik

1. Gün: Girişimciliğin Temelleri ve Dijitalleşme

• Girişimcilik ve Temel Kavramlar

• Yeni Ekonomide Girişimcilik

• Yaratıcılık, Yenilikçilik ve İnovasyon

• Stratejik İnovasyon Türleri

• Dijital Girişimcilik ve Ana Kavramlar

• Dijital Girişimcilik Önemi ve Ekosistemi


2. Gün: Dijital Girişimciliğin Uygulanması ve Sürdürülebilirlik

• Dijital Girişim için İş Planı Hazırlama ve İş Kurma

• Elektronik Ticaret (B2B, B2C, vs.) ve Online Pazarlama

• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

• Dijital Girişimcilikte Sürdürülebilirlik

• Türkiye ve Dünya’daki Dijital Girişimcilik Örnekleri

Dijital Girişimcilik

2 Gün

Katılımcılara dijital girişimcilik alanında temel kavramları tanıtmayı ve işletmelerde dijital
girişimcilik uygulamalarını tartışarak analiz becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dijital
girişimcilik kavramının evrimi, önemi, özellikleri ve boyutları ele alınır; liderlik ve
sürdürülebilirlikle olan ilişkisi incelenir; Türkiye ve dünya çapında dijital girişimcilik
örnekleri tartışılır.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page