top of page
Toplantı

Etkili Performans Yönetimi

1. Gün: İşyerinde Etkili Performans Ortamı Yaratma

• Kurumsal Misyon, Vizyon ve Değerler

• Kurumsal Yapı ve Kültür

• Stratejik Hedefler ve Planlama

• Liderlik ve Takım Yönetimi

• İletişim ve Görev Tanımları

• Pozitif Yönetim Yaklaşımı ve Çalışan Memnuniyeti

• Etkin Performans Ortamı için Yaratıcı Yaklaşımlar


2. Gün: Performansın Değerlendirilmesi ve Etkili Geri Bildirim

• Performans Değerlendirme Sistemleri ve Yöntemleri

• Performans Değerlendirmenin Amacı ve Faydaları

• Bireysel ve Kurumsal Performans Hedefleri

• Yöneticinin Rolü ve İdeal Yaklaşımları

• Performans Görüşmeleri ve Etkili Geri Bildirim

• 360 Derece Performans Yönetimi ve Ücretlendirme

• Performans Sonuçlarının Kariyer Planlamasındaki Rolü

Etkili Performans Yönetimi

2 Gün

Çalışanların motivasyonunu ve örgütsel bağlılığını artırarak, işletmelerin performans yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amaçlanır. Yöneticilere etkili performans yönetimi becerilerini kazandırır ve performans değerlendirmelerini adil ve düzenli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli araçları sunmayı hedefler.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page