top of page
Toplantı

Farkındalık Temelli Kişisel Liderlik Gelişimi

1. Gün: Bağlanma Teorisi ve Kişisel Liderlik

• Kendini Tanıma ve Farkındalık

• Liderlikte Bağlanma Stilleri

• Bağlanma Teorisiyle Ekip Yönetimi

• Bağlanma Teorisi Uygulamaları


2. Gün: Jung Psikolojisi ve Varoluşçu Liderlik

• Jung’un Psikolojisi ve Liderlik

• Varoluşçu Liderlik Yaklaşımları

• Bütüncül Liderlik Yaklaşımları

• Kişisel Gelişim ve Kendini Gerçekleştirme

Farkındalık Temelli Kişisel Liderlik Gelişimi

2 Gün

Katılımcıların kendi liderlik potansiyellerini Bağlanma Teorisi, Carl Jung’un psikolojik yaklaşımları ve varoluşçu felsefe temelinde keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlar. Kendini tanıma ve etkili liderlik becerilerini artırma üzerine yoğunlaşır.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page