top of page
Toplantı

Felsefe ve Etik

Hafta 1:

• Felsefenin Temelleri: Felsefenin ana dalları, temel kavramları ve tarihsel gelişimi.

• Önemli Filozoflar ve Düşünceleri: Sokrates'ten Kant'a, felsefenin büyük isimleri ve katkıları.

Hafta 2:

• Etik Kuramlar: Etiğin temel ilkeleri, deontoloji, utilitarizm ve diğer etik kuramlar.

• Etik Karar Verme Süreçleri: Etik kararların alınması, örnek vaka analizleri.

Hafta 3:

• Etik Sistemlerin Pratik Uygulamaları: İş ve günlük hayatta etik uygulamalar.

• Etik ve Liderlik: Etik liderlik modelleri ve yöneticiler için etik ilkeler.

Hafta 4:

• Felsefe ve Günlük Hayat: Felsefi düşüncenin günlük kararlara etkisi.

• Tolerans ve Kritik Düşünme: Farklı görüşlere açıklık ve kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi.

Felsefe ve Etik

4 Gün

Bu eğitim, felsefenin temel kavramlarını, önemli filozofların düşüncelerini ve etik kuramları ele alır. Katılımcılar, etik karar verme süreçlerini ve farklı etik sistemlerin pratikte nasıl uygulanabileceğini öğrenirler. Felsefenin günlük hayat ve iş dünyasındaki uygulamalarını keşfederler. Ayrıca, farklı bakış açılarına tolerans ve kritik düşünme becerileri geliştirirler.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page