top of page
Toplantı

Risk Yönetimi

1. Gün: Risk Yönetiminin Temelleri

  • Risk Yönetimi Kavramları ve İlkeleri

  • Riskleri Tanımlama ve Sınıflandırma

  • Risk Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları

  • İş Süreçlerinde Risk Analizi

2. Gün: Risk Yönetimi Stratejileri ve Uygulamaları

  • Risklerin Azaltılması ve Kontrol Edilmesi

  • Kriz Yönetimi ve Acil Durum Planları

  • Risk Yönetimi İçin Kurumsal Stratejiler

  • Gerçek Hayat Senaryoları ve Vaka Çalışmaları

Risk Yönetimi

2 Gün

Katılımcıların risk yönetimi kavramlarını, araçlarını ve tekniklerini öğrenmelerini ve bu bilgileri iş süreçlerine nasıl entegre edeceklerini kavramalarını amaçlar. Bu program, risklerin nasıl tanımlanacağı, değerlendirileceği ve yönetileceği üzerine odaklanır.

LiderlikteUstalasma

İletişime geçin

bottom of page